Nyhetsbrev Ivar Johansen sender ut

Ivar Johansen ønsker som folkevalgt å være i aktiv dialog med fagmiljøer, organisasjonsliv og andre interesserte om de saker som er til behandlingeller burde vært tatt opp - i bystyret, KS eller andre fora han er aktiv.

Han sender derfor med jevne mellomrom saker ut på "høring" for å innhente synspunkter eller sender ut nyhetsbrev om saker som er til behandling eller kan være av interesse.

Fyll ut nedenstående, og du settes på distribusjonslisten ut fra de temaer/saksområder du selv er opptatt av.
Meldingstype *   Påmelding (Jeg ønsker å få nyhetsbrev, og krysser av nedenfor de temaer jeg er interessert i)

Avmelding (Jeg ønsker overhode ikke å få noen mailer i framtida, uansett tema/ sak, og melder meg av)

Endring (Jeg får mail i dag. Jeg tar gjerne imot mail, men mine interessefelt er annerledes, og gjelder de tema jeg har krysset av nedenfor)

Navn *    
E-mail *    
Kommune *    
Bydel *    
Fylke *    
Stilling *    
Arbeidsplass *    
     

* (Alle felter må fylles ut ved påmelding. Ved avmelding holder det med navn og epostadresse)


Kryss av for de temaer/saksfelt som du er interessert i

Arbeid/ Sysselsetting
Barnehage
Barn/ Helsestasjoner
Barnevern
Boligpolitikk
Barne- og ungdomspsykiatri
Eldreomsorg
Flyktninger, innvandrere
EU
Fattigdom
Film og kino
Forsvaret
Fred
Fritidsklubber/ Ungdomssentre
Frivillighet
Funksjonshemmede
Globalisering
Humanetikk
HIV/ Aids
Idrett
    IT
Kirke
Kollektivtrafikk
Kriminalitet
Kjønn/ Likestilling
Lege/ Helsesentra
Litteratur
Miljø
Museer
Musikk
Prostitusjon, voldtekt, seksuelle overgrep
Psykisk helse
Reiseliv
Reklame
Rusomsorg
Solidaritet/ Internasjonalt
Sosialpolitikk
Sykehus/ Somatikk
Teater
Utdanning
Økonomisk politikk
Kommentar